npg|design


möbelsnickeri och designmöbler i exklusiv design i kombination med högklassigt hantverk
© 2008 npg|design
npgdesign@gmail.com

Då trä är ett förnyelsebart material är det mycket bra ur miljösynpunkt. Tyvärr finns det många tvivelaktigheter kring virkesproduktionen och även märkningar som FSC har i vissa fall kritiserats. Då skövling av de tropiska regnskogarna är ett stort miljöproblem som ofta bedrivs av tvivelaktiga regimer har jag valt att inte använda virke från regnskog såvida jag inte kommer över någon gammal planka som någon privatperson haft liggandes en längre tid.

Många av de nordiska träslagen är mycket vackra och passar utmärkt som möbelvirke. Min vision är att jag i så stor utsträckning som möjligt ska använda lokalt avverkat virke. T.ex. sådant virke som avverkas vid ett väg- eller husbygge och som därför ändå skulle avverkas. I många fall går detta virke till flistuggen och till förbränning istället för att förädlas. Under min utbildningsperiod har jag dock inte möjlighet att styra mitt virkesinförskaffande till hundra procent utan det mesta är införskaffat hos någon av de större virkesförhandlarna som oftast tillhandahåller odlat nordamerikanskt virke som är FSC-märkt.

Träslagen Angelin och Ipe som jag använt i några möbler kommer från ett projekt i Bolivia där WWF tillsammans med en indianby lagt tillrätta för ett hållbart skogsbruk. På 30 hektar mark odlas tropiska träslag där en hektar avverkas per år. På den avverkade hektaren odlas det nya träd och inkomsterna går till lokalbefolkningen.